Det kryptiske alfabetet

Krypto har eksistert i hundrevis av år. Gjennom alle disse årene har de hatt behov for å holde informasjon om livet i havet hemmelig. Til det har det kryptiske alfabetet vært viktig. Med dette hemmelige dokumentet kan du lære deg å lese og skrive kryptisk. Det kan være veldig spennende å lage og dekode hemmelige tekster. Du kan lese mer om hvordan Ophelia får tak i dette dokumentet i Krypto-boka «Frostrøyk».